VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KOULUTUS

Puhutut sanat ovat vain murto-osa siitä tiedosta, mitä puhuja yrittää välittää kuulijalle.

Ihminen on koko ajan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten, itsensä, luonnon tai eläinten kanssa. Silti ihmisen suurimmat ongelmat liittyvät juuri ihmisen kyvyttömyyteen ymmärtää toinen toisiaan.

Vuorovaikutukseen liittyy paljon tietoa, joka on meidän kaikkien nähtävillä, mutta vain harva osaa sitä hyödyntää.

Valmennukseni kehittää vuorovaikutustaitoja ja auttaa sanattoman viestinnän ja kehonkielen tulkinnassa. Näiden taitojen avulla opit tulemaan toimeen kaikkien ihmisten kanssa.

Kerron valmennuksessani myös sanallisesta vaikuttamisesta. Sanat ja puhe sisältävät paljon piilomerkityksiä ja ennakko-oletuksia siitä, mitä oletamme tai toivomme tapahtuvan. Valitsemalla sanamme oikein, pystymme ohjaamaan kuulijan ajatuksia ja toimintaa.

Opettamistani taidoista on hyötyä ihan jokaiselle. Valmennus
sopii erityisesti myyjille, johtotehtävissä oleville, kouluttajille, hoitotyöntekijöille ja lasten kanssa työskenteleville.

Avaa koulutusesite TÄSTÄ.