Hyvä keskusteluyhteys

Tiedätkö sen fiiliksen, kun joskus toisen ihmisen kanssa vain synkkaa tosi hyvin?

Voi olla, että tapaat hänet vasta ensimmäistä kertaa, mutta tuntuu, kuin olisitte tunteneet toisenne jo pitkään. Löydätte helposti yhteisen sävelen ja tuntuu, että ymmärrätte toisianne hyvin ja näin välillenne syntyy luottamus!

Miksi näin tapahtuu?
Mielen tehtävänä on havainnoida ympäristöä ja etsiä sieltä omia ajatuksia ja kokemuksia vahvistavia asioita. Ympäristö ja ihmiset toimivat ikään kuin peileinä ajatuksillemme. Silloin kun ympäristö heijastaa takaisin jotain, joka vastaa omia ajatuksiamme, tuntuu se tutulta ja turvalliselta.


Näin tapahtuu myös kun kohtaamme ihmisiä. Ne ihmiset, joiden kanssa tulemme hyvin toimeen, heijastavat samoja asioita, joita näemme itsessämme.


On olemassa ihmisiä, jotka näyttävät tulevan toimeen kaikkien kanssa. Tällaisten ihmisten kanssa on luontevaa keskustella, koska he luovat ympärilleen turvallisen ilmapiirin. He ovat usein myös taitavia vaikuttamaan toisten ihmisten toimintaan ja ajatteluun ja siksi heillä on paremmat edellytykset menestyä urallaan.

Mitä jos sanoisin, että tällaisen hyvän keskusteluyhteyden ja luottamuksen luominen ei ole vain niiden yksinoikeus, jotka ovat saaneet sen taidon syntymälahjana?
Mitä jos sanoisin, että tämä on taito, jonka jokainen voi oppia?
Herättäisinkö uteliaisuutesi?


Tämän taidon hallitsemiseen riittää, että opit kiinnittämään huomiota oikeisiin asioihin itsessäsi ja toisessa ihmisessä. Taito perustuu neurologiaamme ja käyttämäämme kieleen.

Jos koet, että tästä taidosta olisi sinulle hyötyä, esim. myyntityössä, opettajan työssä, esimiestehtävissä, asiakaspalvelutyössä tai missä tahansa vuorovaikutustilanteessa, niin opetan mielelläni tämän taidon sinulle. Jos haluat oppia luomaan luottamusta herättävän keskusteluyhteyden ja siten päästä vaikuttamaan toisten toimintaan, niin kerron mielelläni asiasta lisää.