Miehistä ja naisista

Tiesitkö, että miesten ja naisten aivot ovat rakenteeltaan ja toiminnaltaan erilaiset?


Naisten aivoissa on esimerkiksi 25 % enemmän hermoyhteyksiä aivojen oikean puoliskon (tunteet, ajattelu) ja vasemman puoliskon (järki, käytäntö) välillä. Tämän takia naisen on vaikea erottaa järki ja tunteet toisistaan. Nainen yhdistää tunteet kaikkeen mitä tekee. Naisen on muutenkin helpompaa nähdä asioiden väliset suhteet ja siksi hänen on mahdollista tehdä useampaa asiaa samanaikaisesti.

Sanotaan, että miehellä on ”putkiaivot”. Miehen aivot ovat tosiaankin erikoistuneet käyttämään yhtä aivopuoliskoa kerrallaan. Tämän takia miehen on mahdollista sulkea häiriötekijät ulkopuolelle ja keskittyä tiiviimmin tekemiseensä. Mies pystyy siirtymään käyttämältään aivopuoliskolta helposti toiselle. Tästä on huomattavasti hyötyä, esimerkiksi silloin, kun mies on stressaantunut, sillä hän voi sulkea stressaavan asian mielestään ja palata siihen, kun kokee pystyvänsä ratkaisemaan asian. Naiselta sama ei onnistu. Naisella on koko ajan tuhat rautaa tulessa, eikä hän pysty vaihtamaan vapaalle, ennen kuin kokee, että kaikki asiat ovat tulleet hoidetuiksi.

Miehen ja naisen tavassa reagoida stressiin on suuria eroja. Lievittääkseen stressiä, miehen keho tarvitsee testosteronia (mieshormoni), kun taas nainen tarvitsee oksitosiinia (mielihyvähormoni). Miehen keho tuottaa parhaiten testosteronia levätessään sekä ratkaistessaan ongelmia. Tuottaakseen oksitosiinia nainen haluaa keskustella, ajatella ja saada läheisyyttä.

Kun mies stressaavan päivän jälkeen tulee kotiin, hän haluaa hetkeksi vetäytyä omiin oloihinsa lepäämään ja kohentamaan testosteronitasoaan. Nainen saattaa helposti tulkita tämän laiskuudeksi ja haluttomuudeksi osallistua perheen askareisiin, vaikka kyseessä on puhtaasti fysiologinen tarve.

Kun nainen stressaavan päivän jälkeen tulee kotiin, hän haluaa keskustella päivästään, analysoida tapahtumia ja saada läheisyyttä. Kun nainen puhuu turhautumisestaan, mies helposti tarjoaa ratkaisua asiaan, sillä se on miehen tapa lievittää stressiä, vaikka nainen kaipaisi vain myötätuntoa. Nainen saattaa loukkaantua miehen toimintatavasta, sillä nainen erehtyy luulemaan, että mies ei ole kiinnostunut hänen asioistaan, vaan yrittää lopettaa keskustelun tarjoamalla ongelmaan ratkaisua.

Nämä tilanteet ja toimintatavat ovat varmasti monelle tuttuja. Teemme virheellisiä tulkintoja ja loukkaannumme, vaikka kyse saattaa olla pelkästään fysiologisesta seikasta. Miesten ja naisten aivot yksinkertaisesti toimivat eri tavalla!

Jos olet kiinnostunut lukemaan lisää aiheesta, suosittelen sinua tutustumaan John Grayn kirjoittamaan kirjaan Mars ja Venus törmäyskurssilla.