Sanna Koskela

vuorovaikutusvalmentaja, Licensed Hypnotherapeutic Specialist ja viittomakielen tulkki.

”Mahdoton on vain mielipide”

Ihminen on koko ajan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Tiedostamalla ihmismielen järjestelmiä ja havaitsemalla kehon tuottamia viestejä, pystytään vaikuttamaan niin omaan kuin toisten ihmisten toimintaan ja ajatteluun.

Viestimme toisillemme niin sanallisesti kuin sanattomastikin. Sanat ovat vain noin 5 % vuorovaikutuksesta ja loput 95 % on sanatonta. Valtaosa ihmisistä luottaa pääsääntöisesti puhuttuihin sanoihin ja silloin suurin osa informaatiosta jää huomaamatta. Tuo 95 % tiedosta on koko ajan meidän kaikkien nähtävissä ja hyödynnettävissä, jos vain osaamme katsoa sitä!

Valmennuksessa käytetään apuna mm. NLP –tekniikoita (Neuro-Linguistic Programming), joista löytyy tehokkaita työkaluja ajatusten ja mielen muokkaamiseen. Tekniikoiden avulla onnistut luomaan hyvän luottamussuhteen toiseen henkilöön ja ikään kuin keskustelemaan ”samalla kielellä” hänen kanssa. Näistä tekniikoista on apua esim. myyntityössä ja neuvottelutilanteissa, samoin kuin missä tahansa vuorovaikutustilanteessa.

Ajatukset ohjaavat toimintaamme. Ajatuksia muuttamalla muuttuu myös toimintamme. Ihmisen mielessä tehtävät muutokset toimivat perhosefektin tavoin. Pienellä muutoksella mielentasolla saadaan aikaan suuri muutos toiminnassa.

Perhonen on muodonmuutoksen symboli, joka viittaa iloon, luovuuteen tai henkisyyteen. Se tarkoittaa myös uutta tapaa ajatella asioita. Perhonen kuvaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja siksi se on yritykseni keulakuva.