Sanna Koskela

Vuorovaikutusvalmentaja, Licensed Hypnotherapeutic Specialist, Mentaalivalmentaja ja Viittomakielen tulkki.

”Mahdoton on vain mielipide”

SUOMEN HYPNOOSILIITON JÄSEN!

www.suomenhypnoosiliitto.fi/

Ihminen on koko ajan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Tiedostamalla ihmismielen järjestelmiä ja havaitsemalla kehon tuottamia viestejä, pystytään vaikuttamaan niin omaan kuin toisten ihmisten toimintaan ja ajatteluun.

Viestimme toisillemme niin sanallisesti kuin sanattomastikin. Sanat ovat vain noin 5 % vuorovaikutuksesta ja loput 95 % on sanatonta. Valtaosa ihmisistä luottaa kuitenkin pääsääntöisesti puhuttuihin sanoihin ja silloin suurin osa informaatiosta jää huomaamatta. Tuo 95 % tiedosta on koko ajan meidän kaikkien nähtävissä ja hyödynnettävissä, jos vain osaamme katsoa sitä!

Valmennuksessa käytetään apuna tehokkaita työkaluja ajatusten ja mielen muokkaamiseen sekä toisten sanattoman viestinnän lukemiseen. Tekniikoiden avulla onnistut luomaan hyvän luottamussuhteen toiseen henkilöön alitajunnan tasolta käsin ja ymmärtämään toista ihmistä paremmin. Näistä tekniikoista on apua esim. myyntityössä, esimiestaidoissa ja neuvottelutilanteissa, samoin kuin missä tahansa vuorovaikutustilanteessa.

Ajatukset ohjaavat toimintaamme. Ajatuksia muuttamalla muuttuu myös toimintamme. Ihmisen mielessä tehtävät muutokset toimivat perhosefektin tavoin. Pienellä muutoksella mielentasolla saadaan aikaan suuri muutos toiminnassa.

Perhonen on muodonmuutoksen symboli, joka viittaa iloon, luovuuteen tai henkisyyteen. Se tarkoittaa myös uutta tapaa ajatella asioita. Perhonen kuvaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja siksi se on yritykseni keulakuva.