MIELEN TYÖHYVINVOINTI

KOULUTUS KOOSTUU KAHDESTA OSASTA:

1. Työyhteisön yhteinen luento (3 h)

Aiheina mm.

- Työelämän vaatimukset ja niihin suhtautuminen

- Aikataulut ja tehokkaampi työpanos

- Yksilön vastuu työssä jaksamiseen

- Mitä stressi on ja kuinka siitä pääsee eroon?

- Mielenvoima

Valloilla oleva työelämänmalli on vienyt työntekijät äärirajoilleen. Vapaa-aika ei enää riitä palautumiseen työn rasituksesta ja siksi työntekijät palavat loppuun. Väsynyt, stressaantunut ja ylikuormittunut työntekijä on tehottomin ja kallein investointi työnantajalle pitkällä tähtäimellä.

"Yrityksen tuottavuus on suoraan verrannollinen työntekijöiden vireystilaan ja kapasiteettiin."

2. Työntekijän yksilövalmennus (2 x 1,5 h/työntekijä)

Jokainen ihminen on erilainen ja kokee asiat omalla tavallaan. Yksilövalmennuksessa käsitellään kunkin työntekijän omia ajatuksia ja kokemuksia. Se mikä toiselle on ongelma, onkin toiselle ratkaisu. Yksilövalmennuksessa voidaan tarjota jokaiselle yksilöllisesti juuri sellainen apu, mitä ko. henkilö tarvitsee voidakseen paremmin.

Yksilövalmennukseen kuuluu:

- työntekijän ajatusmaailman kartoitus ja sitä kautta mahdollisten ongelmakohtien tunnistaminen

- syvärentoutus

- mielen työstäminen hypnoosia apuna käyttäen.

"Mielessä piilee ihmisen suurin kapasiteetti."

Avaa Mielen työhyvinvointi -esite TÄSTÄ.